Wojtek Ostrowski  Fram360  Fotografia panoramiczna
Należy pobrać wtyczkę: Adobe Flash Player i włšczyć obsługę JavaScript.
width:1100px; height:50px;